MS-Loket MS-Loket ontbonden per 1 januari 2023

De afgelopen vier jaar konden mensen met vragen over MS terecht bij het MS-Loket. Vragenstellers werden doorverbonden met een ervaringsdeskundige van MS Vereniging Nederland of een MS-verpleegkundige van het MS Centrum Amsterdam of MS Expertisecentrum Nieuw Unicum. Vanaf 1 januari 2023 wordt het MS-Loket opgeheven.

Hiertoe heeft de stuurgroep, bestaande uit MS Vereniging Nederland, MS Centrum Amsterdam en MS Expertisecentrum Nieuw Unicum, recent besloten. De MS-telefoon van MS Vereniging Nederland (088 374 8585) blijft uiteraard als vraagbaak functioneren voor mensen met vragen

Afbeelding: https://msweb.nl/actueel/nieuws/ms-loket-ontbonden-per-1-januari-2023/

over (het leven met) MS.

Veruit het grootste deel van de telefoontjes die bij het MS-Loket binnenkwam, werd al doorverbonden naar de enthousiaste vrijwilligers van de MS-telefoon. De reden waarom het MS-Loket stopt, is omdat het aantal telefoontjes terugloopt. Ook is tot het inzicht gekomen dat enkel een telefonische vraagbaak niet meer van deze tijd is. Mensen zijn gewend om online informatie op te zoeken of te chatten.

De stuurgroep MS Loket bedankt iedereen voor het delen van de berichten en posts op en in de media de afgelopen jaren. De stuurgroep benadrukt dat vanaf januari alle vragen bij de MS-telefoon in goede handen zijn.

Bron: MSweb.nl

Elektrische stimulatie buikspieren

Chronische obstipatie komt veel voor bij mensen met MS. Bij sommigen van hen hebben de gangbare behandelingen weinig effect. Elektrische stimulatie van de buikspieren (FES) lijken echter wel te werken.

 

In een verkennend onderzoek bestudeerden wetenschappers de werking van FES op de verteringsduur in het gehele darmenstelsel en speciaal ook op die in het laatste verticale deel hiervan.

Ook werden de effecten geëvalueerd op de kwaliteit van leven van de patiënten bij het gebruik van laxeermiddelen en handmatige evacuatie van de darmen.

Aan vier vrouwelijke patiënten werd gedurende zes weken, 2x per dag, 30 minuten lang, elektrische stimulatie van de buikspieren gegeven. Bij elk van hen verbeterde de kwaliteit van leven gerelateerd aan de algehele darmwerking en ze gebruikten minder laxeermiddelen. Er werden verder geen negatieve bijwerkingen van de FES waargenomen.

De resultaten van dit verkennend onderzoek suggereren dat elektrische stimulatie van de buikspieren een effectieve behandeling kan zijn voor mensen met MS die lijden aan een ernstige vorm van chronische obstipatie.

Bron: Singleton C, Bakheit AM, Peace C., Birmingham Community Health Care Trust, West Midlands Rehabilitation Centre, Birmingham, UK, West Midlands Rehabilitation Centre, 91 Oak Tree Lane, Selly Oak, Birmingham B29 6JA, UK.

Mult Scler Int. 2016;2016:4860315

PMID: 27200190 PubMed.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27200190

Gepubliceerd op MSweb: 03-06-2016

Laquinimod als behandeling voor MS?

fp-klinischLaquinimod kan een eenmaal per dag orale therapie worden voor zowel RR als PP MS. Op dit moment zitten beide middelen nog in de onderzoeksfases voordat het voorgeschreven mag worden door artsen. Uit eerdere onderzoeken concluderen experts dat Laquinimod hoge potenties heeft voor het verminderen van het ziekteproces bij RRMS en PPMS.

De eerdere studies bij mensen toonden namelijk aan dat het middel zou zorgen voor verlaging van ontstekingsbevorderende en een toename van ontstekingsremmende cytokines, vermindering van progressie van de ziekte en een afname van het hersen volume verlies.

Voordat Lanquinimod op de markt kan komen, moeten de volledige klinische onderzoeken nog afgesloten worden. Het middel zit voor RR MS in de 3de fase (van de vier fases) van de klinische studies en voor PP MS in de 2de fase.

Dit houdt in dat voor PP MS er nu wordt onderzocht welke dosis van Laquinimod optimaal is voor mensen met PP MS. Dit is voor RR MS al bepaald, waardoor er nu voor Lanquinimod onderzocht wordt welke werkingen en effecten het middel heeft en hoe de werking is in vergelijking met medicatie die nu op de markt is.

Het zou ook kunnen zijn dat Lanquinimod in combinatie met een bestaande eerstelijns medicatie (bijv. een Rebif of Copaxone) voorgeschreven gaat worden. Dit zal bepaald worden naar aanleiding van (vervolg) klinische studies.

Bron: Hainke U, Thomas K, Ziemssen T, Department of Neurology, Multiple Sclerosis Center, Center of Clinical Neuroscience, University Hospital Carl Gustav Carus, Dresden University of Technology, Dresden , Germany.

Samenvatting: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27089834

Bron: MSweb