Meer tijd in de zon verlaagt het risico op MS

Meer tijd in de zon verlaagt het risico op MS
Meer tijd in de zon verlaagt het risico op MS

Meer tijd in de zon doorbrengen in de zomer kan, evenals een verblijf op een zonnigere plaats, een sterke bescherming bieden tegen het ontwikkelen van kinder-MS.

Hoewel de diagnose MS meestal wordt gesteld tussen het 20e en 50e jaar, krijgt 3 tot 5% van de mensen met MS symptomen voordat zij 18 worden. Met name weinig blootstelling aan de zon, lage ultraviolette straling (UVR) en lage vitamine D-status zijn omgevingsrisicofactoren voor MS op volwassen leeftijd waarbij een verhoogd risico samenhangt met “onvoldoende blootstelling aan de zon in de kindertijd”.

Een Amerikaanse studie probeert vast te stellen welke rol dagelijkse blootstelling aan zonlicht en ultraviolette straling (UVR) speelt bij het risico op het ontwikkelen van MS bij kinderen, jongeren en jong volwassenen in de leeftijd van 3 tot 22 jaar.

De studie

Kinderen met MS en controlepersonen uit verschillende centra in de Verenigde Staten zijn met elkaar vergeleken op basis van ras, geslacht en leeftijd.

Een langere tijd buiten zijn wordt in verband gebracht met een 52% kleinere kans op het ontwikkelen van MS, in vergelijking met het dagelijks minder dan 30 minuten buiten zijn tijdens de meest recente zomer.

Verder bleken degenen die dagelijks één tot twee uur buiten waren een 81% kleiner risico te hebben om MS te ontwikkelen. Meer dan twee uur per dag buiten doorbrengen vermindert het risico op MS niet verder in vergelijking met één tot twee uur buiten doorbrengen.

De onderzoekers adviseren vooral mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van MS om regelmatig tijd in de zon door te brengen, ten minste 30 minuten per dag in de zomer, bijvoorbeeld mensen met een eerstegraads familielid met MS. Maar ze wijzen er ook op dat veilige blootstelling aan de zon een uitdaging kan zijn en benadrukken het belang van het gebruik van zonnebrandcrème.

Als hier sprake is van een oorzakelijk verband kan meer tijd in de zon doorbrengen in de zomer, evenals een verblijf op een zonnigere plaats, sterk beschermend zijn tegen het ontwikkelen van kinder-MS.

Bron: Neurology. January 18, 2022

Samenvattinghttps://n.neurology.org/content/98/3/e267

Bron: MSweb.nl