Arbaclofen of Baclofen bij MS?

De nieuwe ‘Arbaclofen retardtabletten’ ter bestrijding van spasticiteit bij MS lijken het beter te doen dan het reeds toegelaten MS medicijn Baclofen, volgens een in april in Canada gepresenteerde studie.

De studie werd in april gepresenteerd op het congres van de AAN, de American Academy of Neurology, in Vancouver (Canada). Spasticiteit komt bij MS vaak voor. Toch blijft deze klacht dikwijls onbehandeld, wat tot verlies aan kwaliteit van leven kan leiden, zoals slecht slapen, loopproblemen, pijn en verminderde zelfstandigheid.

Er zijn weliswaar medicijnen tegen spasticiteit bij MS zoals Baclofen-tabletten, maar deze leiden vaak tot verhoogde moeheid. Voor mensen met MS, die toch al met extra vermoeidheid te kampen hebben, is dit uit den boze. Daardoor blijft behandeling van spasticiteit soms achterwege. Arbaclofen retardtabletten geven de werkzame stof langzaam, verspreid over langere tijd aan het lichaam af. Uit de studie blijkt dat Arbaclofen in vergelijking met Baclofen veel minder moeheid veroorzaakt terwijl de werking vergelijkbaar is.

Aan het onderzoek deden 354 proefpersonen mee, willekeurig ingedeeld in een groep met Arbaclofen, Baclofen of een placebogroep. De werkzaamheid van drie verschillende doses van 2x daags Arbaclofen (20,30 en 40 mg/d), werd vergeleken met Baclofen-tabletten ( 40, 60 en 80 mg/d) of een placebo.

De resultaten toonden aan dat Arbaclofen, vergeleken met Baclofen, meer tolerantie, dezelfde werkzaamheid en veiligheid en meer therapietrouw bij MS-patiënten liet zien .Bijwerkingen waren o.a. slaperigheid, urineweginfecties, veel plassen en spierzwakte.

Bron: Van AMSEL e.V en AAN Vancouver (19.04.2016)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *