Arbaclofen of Baclofen bij MS?

De nieuwe ‘Arbaclofen retardtabletten’ ter bestrijding van spasticiteit bij MS lijken het beter te doen dan het reeds toegelaten MS medicijn Baclofen, volgens een in april in Canada gepresenteerde studie.

De studie werd in april gepresenteerd op het congres van de AAN, de American Academy of Neurology, in Vancouver (Canada). Spasticiteit komt bij MS vaak voor. Toch blijft deze klacht dikwijls onbehandeld, wat tot verlies aan kwaliteit van leven kan leiden, zoals slecht slapen, loopproblemen, pijn en verminderde zelfstandigheid.

Er zijn weliswaar medicijnen tegen spasticiteit bij MS zoals Baclofen-tabletten, maar deze leiden vaak tot verhoogde moeheid. Voor mensen met MS, die toch al met extra vermoeidheid te kampen hebben, is dit uit den boze. Daardoor blijft behandeling van spasticiteit soms achterwege. Arbaclofen retardtabletten geven de werkzame stof langzaam, verspreid over langere tijd aan het lichaam af. Uit de studie blijkt dat Arbaclofen in vergelijking met Baclofen veel minder moeheid veroorzaakt terwijl de werking vergelijkbaar is.

Aan het onderzoek deden 354 proefpersonen mee, willekeurig ingedeeld in een groep met Arbaclofen, Baclofen of een placebogroep. De werkzaamheid van drie verschillende doses van 2x daags Arbaclofen (20,30 en 40 mg/d), werd vergeleken met Baclofen-tabletten ( 40, 60 en 80 mg/d) of een placebo.

De resultaten toonden aan dat Arbaclofen, vergeleken met Baclofen, meer tolerantie, dezelfde werkzaamheid en veiligheid en meer therapietrouw bij MS-patiënten liet zien .Bijwerkingen waren o.a. slaperigheid, urineweginfecties, veel plassen en spierzwakte.

Bron: Van AMSEL e.V en AAN Vancouver (19.04.2016)

Lang geleden…

Dat ik op deze weblog een log heb geplaatst. Om een lang verhaal kort te houden, ik zit nog steeds in de ziektewet (vanaf 19 januari 2009) en het gaat op en af. In januari heb ik een pretnisolon kuur Klik gehad en in juni nog een pretnisolonkuur. Eind juli ben ik weer door de MRI geweest en op 3 september de uitslag bij de neuroloog gehad.

Ik heb doordat het lopen niet zo lekker gaat (met vlagen), vanaf half juli is dit aan de gang heb ik een wandelstok gekocht. Die heb ik dus met vlagen nodig, maar ik vind het zo confronterend om er mee te lopen dat ik m`n kop in het zand steek en m`n lief een arm geef zodat ik er niet mee hoef te lopen.

Gelukkig heb ik de stok niet altijd nodig, ik wilde de stok ook meenemen op vakantie, maar toen we op schiphol zaten te wachten op het vliegtuig kwam ik er achter dat ik de stok niet in m`n koffer had gedaan, dus die stond nog netjes thuis 🙁 M`n lief zei gelijk dat het geen probleem was omdat ik me evt aan hem vast kon houden.

Maar in de warmte in Spanje heb ik helemaal geen last gehad van moeizaam lopen, dus m`n neuroloog moet me maar een emigratiebriefje geven ghehehe 😉

26 november moet ik naar de revalidatiearts en aansluitend heb ik een gesprek met de MS-vpk.