Eigen bijdrage chronisch zieke omlaag

De zorgkosten gaan in 2017  omlaag voor ongeveer 290.000 huishoudens met een chronisch zieke. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit om de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning die via de gemeenten wordt verleend, te verlagen.

fp-nieuws-100x100Bij de gemeenten kunnen mensen bijvoorbeeld terecht voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding of de aanpassing van hun huis. Vooral alleenverdieners met een chronisch zieke partner gaan erop vooruit. Gemiddeld houden zij 1400 euro per jaar meer over dan nu.

Financiën

Dat maakte staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) op 20 september bekend. “Het is mooi dat we voor kwetsbare mensen die zorg nodig hebben en hun partners heel gericht iets kunnen doen om hun zorgkosten te verlagen nu het beter gaat met Nederland’’, aldus Van Rijn. Ook ouderen zullen minder geld kwijt zijn aan eigen bijdragen. Een alleenstaande oudere met AOW is nu per jaar hooguit 252 euro kwijt aan eigen bijdragen. Vanaf volgend jaar betaalt diezelfde oudere maximaal 227 euro.

Basispremie gelijk

Dinsdag werd eveneens duidelijk dat de basispremie voor de zorgverzekering volgend jaar nauwelijks stijgt. Het ministerie verwacht dat de premie per maand 3,50 euro omhoog gaat tot 103 euro per maand. Dat is bijna evenveel als in 2012, maar minister Edith Schippers wijst er wel op dat mensen daarvoor meer en betere zorg kunnen krijgen.

Zo zijn er nu nieuwe behandelingen en medicijnen in het pakket opgenomen, bijvoorbeeld medicijnen tegen kanker en fysiotherapie bij etalagebenen. De zorgverzekeraars bepalen later hun tarieven.

Bron: Skipr

Gemeenten houden geld over van Wmo

zakmetgeld

 

Naar schatting houdt driekwart van de gemeenten geld over op het Wmo-budget. Zijn gemeenten te ver doorgeslagen met de bezuinigingen op de sociale voorzieningen? Op het gebied van de jeugdzorg komt de helft van de gemeenten geld tekort.

Dat blijkt uit de eerste cijfers die gemeenten publiceren over het jaar 2015. Volgens financieel deskundigen worden de grootste overschotten van de gemeenten geboekt op de post Wmo. Voor jeugdzorg is het financiële beeld wisselend, maar er zijn geen ‘megatekorten’ te zien op het jeugdbudget van gemeenten, aldus Binnenlands Bestuur. Een totaaloverzicht valt nog niet te geven, omdat lang niet alle gemeenten de jaarcijfers op een rij hebben.

Accountant Rein-Aart van Vugt (Deloitte) signaleert ‘een landelijk beeld’ waarbij in meer dan 75 procent van de gevallen sprake is van (forse) overschotten op het Wmo-budget en dat bij de Jeugdwet het beeld fifty-fifty is van gemeenten waar geld wordt overgehouden en gemeenten die tekort komen. Gijs Oskam, financieel specialist van de VNG, zegt dat gemeenten ‘aardig’ lijken uit te komen met het Wmo-budget. De budgetten voor jeugdzorg noemt hij daarentegen ‘krap en onzeker.’

Bronnen: Zorgwelzijn , Wmo-magazine en MSweb