Gemeenten houden geld over van Wmo

zakmetgeld

 

Naar schatting houdt driekwart van de gemeenten geld over op het Wmo-budget. Zijn gemeenten te ver doorgeslagen met de bezuinigingen op de sociale voorzieningen? Op het gebied van de jeugdzorg komt de helft van de gemeenten geld tekort.

Dat blijkt uit de eerste cijfers die gemeenten publiceren over het jaar 2015. Volgens financieel deskundigen worden de grootste overschotten van de gemeenten geboekt op de post Wmo. Voor jeugdzorg is het financiële beeld wisselend, maar er zijn geen ‘megatekorten’ te zien op het jeugdbudget van gemeenten, aldus Binnenlands Bestuur. Een totaaloverzicht valt nog niet te geven, omdat lang niet alle gemeenten de jaarcijfers op een rij hebben.

Accountant Rein-Aart van Vugt (Deloitte) signaleert ‘een landelijk beeld’ waarbij in meer dan 75 procent van de gevallen sprake is van (forse) overschotten op het Wmo-budget en dat bij de Jeugdwet het beeld fifty-fifty is van gemeenten waar geld wordt overgehouden en gemeenten die tekort komen. Gijs Oskam, financieel specialist van de VNG, zegt dat gemeenten ‘aardig’ lijken uit te komen met het Wmo-budget. De budgetten voor jeugdzorg noemt hij daarentegen ‘krap en onzeker.’

Bronnen: Zorgwelzijn , Wmo-magazine en MSweb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *